CENNÍK PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB

Ceny sú stanovené podľa honorárového poriadku Slovenskej komory psychológov a pohybujú sa od 25 €/konzultácia a vyššie.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred telefonicky alebo mailom objednať.

Konzultácie ponúkame v slovenskom i maďarskom jazyku. Každému klientovi zaručujeme nerušené stretnutie, takže počas konzultácií nedvíhame telefóny. V prípade, že sa nedovoláte, nemusíte volať opakovane, my sa s Vami spätne skontaktujeme.

Pri kontakte s každým klientom sa snažíme o maximálnu akceptáciu, pochopenie a diskrétnosť. Keďže nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, nemusíme viesť evidenciu klientov pre rôzne subjekty, poisťovne. I tým je zvýraznená maximálna bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám ponúknete.

Individuálna konzultácia (50 - 60 minút) 30 €
Individuálna dvojhodinová konzultácia (90 minút) 50 €
Párová konzultácia (60 minút) 40 €
Párová konzultácia (90 minút) 50 €
Výcviky sociálnych spôsobilostí, prednášky a workshopy
podľa dohody
Iné možnosti:

Konzultácia vo večerných hodinách (pondelok, streda po 18h) (50 - 60 minút) 35 €
Konzultácia v sobotu (50 - 60 minút) 35 €
Konzultácia cez skype (platba vopred) (50 - 60 minút) 30 €
Konzultácia v domácom prostredí
(v prípade ťažkých zdravotných problémov klienta)
(50 - 60 minút) 45 € + cest. náklady
Novinka
Platba kartou