DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI A REFERENCIE

Od roku 2006 - externý psychológ VOLKSWAGEN NITRA (t.č. SE Bordnetze Slovakia):

 • psychodiagnostika pri výbere a preraďovaní pracovníkov
 • assesor v Assesment centre
 • kouč pre top manažérov
 • lektorka tréningov komunikačných, manažérskych a prezentačných spôsobilostí

V spolupráci s českou vzdelávacou inštitúciou M&J CONSULTING:

 • lektorské zabezpečenie komunikačných tréningov retailových pracovníkov slovenských pobočiek ČSOB
 • tréningov telemarketingu, telefonického vymáhania pohľadávok pre operátorky slovenského CALL CENTRA ČSOB
 • tréningov predajných zručností, tréningov akvizície pre pracovníkov ČSOB, pozícia KP III - klientský pracovník pre VIP klientelu a stredné podniky

JEDNOTA COOP SD, NOVÉ ZÁMKY - vzdelávanie pracovníkov:

 •  obchodné pracovníčky - oblasť komunikácie a psychologického servisu o zákazníka
 •  vedúci oddelení a predajní - vedenie ľudí a riešenia pracovných problémov
 •  realizácia marketingového výskumu formou focus group (skupinového rozhovoru)
 •  spolupráca pri výbere nových pracovníkov

V spolupráci so VZDELÁVACÍM INŠTITÚTOM COOP JEDNOTA SLOVENSKO:

 •  tréningy manažérskych a komunikačných spôsobilostí pre manažérov COOP JEDNOTA SLOVENSKO , SD ( top manažment, marketing, inšpektori, hygienici, sortimentári , vedúci a zástupcovia prevádzkových jednotiek)

V spolupráci s OSRAM SLOVAKIA, NOVÉ ZÁMKY:

 •  personálny audit s cieľom zmapovať silné a slabé stránky manažmentu a pripraviť program vzdelávania, rozvojové plány pre manažérov
 •  cyklus vzdelávania v oblasti manažérskych a komunikačných spôsobilostí pre stredný riadiaci personál i THP pracovníkov

EGIS SLOVAKIA - lektorské zabezpečenie:

 •  tréningov komunikačných a predajných zručností pre medicínskych reprezentantov EGIS SLOVAKIA, v r.1998 i pre dcérsku firmu EGIS PRAHA (česká aj moravská skupina),
 •  výbery nových medicínskych reprezentantov

Výcviky komunikačných zručností - PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO v BRATISLAVE - praktické vzdelávanie študentov fakulty (oblasť aplikovaná sociálna psychológia)

V spolupráci s OPEN SOCIETY FOUNDATION BRATISLAVA – lektorské zabezpečenie výcvikov komunikačných spôsobilostí pre Právne kliniky pre MVO (Právnická fakulta Košice a Právnická fakulta Bratislava)

Iné aktivity:

 •  výberové konania medicínskych reprezentantov pre farmaceutickú firmu EGIS SLOVAKIA (od roku 1996 do roku 2003)
 •  výberové konania medicínskych reprezentantov pre farmaceutickú firmu IBSA SLOVAKIA
 •  v spolupráci s JEDNOTA COOP NOVÉ ZÁMKY, SD - marketingový výskum spokojnosti zákazníkov formou focus group (skupinového rozhovoru)