ROZVOJROZVOJOVÉ PLÁNY

Mnohí odborníci píšu o tom, aký ma byť ideálny manažér, líder... Je menej tých, čo píšu o tom, že i ten najlepší manažér má svoje slabé miesta, niektoré situácie zvláda menej efektívne.

Mnohé „slabé miesta“ sú však identifikovateľné i riešiteľné. Vieme pomocou diagnostiky zmapovať silné miesta manažéra, ale i jeho tienisté stránky, kvôli ktorým môže zlyhávať či ohrozovať vlastnú úspešnosť.

V poslednom období sa na nás obracajú firmy (s cieľom pomôcť niektorým ich manažérom), ale i samotní manažéri, aby sme spoločne zmapovali podobu ich slabých miest a spoločne vypracovali adekvátny rozvojový program.

Takýto plán obsahuje trojkrokový proces:

  •  Identifikácia problému a definovanie cieľa
  •  Systematická analýza problému, hľadanie alternatív, plánovanie zmeny (V rámci tohto kroku však spoločne prehodnocujeme cieľ a doterajší postup, ev. redefinujeme ciele)
  •  Feed back a implementácia do praxe

! Podmienkou efektivity rozvojového programu: je vždy vnútorná motivácia manažéra, ktorý absolvuje rozvojový program

Časový horizont

Rozvojový plán zahŕňa dve stretnutia do mesiaca a trvá min. 6 mesiacov.

Cena rozvojového plánu

Cena sa tvorí podľa požiadaviek a zahŕňa :

  •  stretnutia s manažérom (face to face)
  •  diagnostiku ( psychodiagnostické testy, ev.pozorovania v prirodzenom pracovnom prostredí, videonalýzu)
  •  písomné vyhodnotenie diagnostiky
  •  písomné vyhodnotenie programu