METODIKA VZDELÁVANIA

JEDNOZNAČNE preferujem interaktívne formy práce so skupinou:

 •  aktívne sociálne učenie (zážitok na sebe)
 •  modelové situácie, následný videorozbor. Videoanalýza je zameraná na pozitívnu diagnostiku a korekciu niektorých menej efektívnych spôsobov správania. Dôraz je na proaktivitu účastníkov a aktívne follow up (osobnostný a profesijný rast)
 •  rozbor prípadových štúdií
 •  skupinová práca pri jednotlivých tematických okruhoch
 •  skupinové diskusie
 •  feed back

Ku každému tréningu vypracúvam pracovné sylaby, pracovný zošit.

Veľkosť pracovnej skupiny: min.:8, max..:13


Vlastné technické vybavenie:

 •  flip chart
 •  videokamera a farebný stereo televízny prijímač
 •  notebook
 •  dataprojektor
 •  vlastný automobil