Vážení záujemcovia o sebapoznávacie kurzy!Vzhľadom na situáciu ohľadom koronavírusu sme sa rozhodli marcový kurz Aby stopy detstva neviedli do slepej uličky STORNOVAŤ. O najbližších termínoch Vás budeme včas informovať.

Pozvánka na kurz


            Spojili sme naše sily a dlhoročné skúsenosti. Každá máme trochu iné zameranie, ale spájajú nás nielen podobné zážitky s klientmi,  ale aj podobná túžba hľadať v našich vnútorných svetoch prepojenia, súvislosti, bolesti, ale i zdroje sily. Všetci túžime po dobrých vzťahoch, láske, porozumení a uznaní. A napriek tejto túžbe prečo je niekedy také ťažké mať toho dostatok? Prečo to neide napriek našej snahe? Pokúsili sme sa hľadať odpovede.....

Dovoľte nám predstaviť sa.

            Som poradenská psychologička a párová terapeutka Zuzana Kurucová....Moja prababička bola vraj veľmi láskavá žena. Mala trpezlivosť pri výchove svojich siedmich detí a tolerovala, ba vzhliadala na svojho „silného“ manžela. Pre seba nechcela nič. „Obetovala sa“ pre rodinu.. Moja stará mama taktiež nepracovala a „žila len pre svoje deti a manžela“. Moja mamka už študovala, milovala kultúru, vzdelávala sa, veľa čítala , ale bola rovnako veľmi starostlivá a obetavá. A ja mám v sebe tiež veľkú dávku sebaobety. Heslo „najprv druhí, potom ja“ sa u nás určitým spôsobom odovzdávalo z generácie na generáciu..

            Koľko takýchto nevedomých programov nosíme v sebe? Aké majú podoby? Ktorých oblastí sa týkajú – vzťahov k sebe, k partnerovi či k deťom či vzťahov s okolím? Počuli ste už vety: „My sme taká súdržná rodina“ alebo „V našej rodine boli vždy silné ženy“? Ktoré nevedomé presvedčenia z detstva zasahujú do výchovy vašich detí? A aký je ich dopad? V čom vás posilňujú a v čom oslabujú? Väčšinou sa nad vlastnými myšlienkami, nad reakciami, prejavmi nezamýšľame. Maximálne si povieme: „Ja som už raz taký/taká...“ Ale kým sú naše vzorce, presvedčenia nevedomé, majú nad nami moc... Chceli by ste ich viac spoznať? Chcete porozumieť tomu, prečo potrebujete byť vo vzťahoch veľmi blízko a akékoľvek vzdialenie sa vnímate ako ohrozenie?  Alebo ste presne ten opačný prípad - ste za nezávislosť a slobodu vo vzťahu? Chcete si vyskúšať, ako sa cíti dieťa, kde rodičia sú tak blízko seba, že ono sa už medzi nich nevmestí? Zaujímalo by Vás, v čom sa rodina vašich rodičov a vaša súčasná rodina podobajú?

            Na mnohé podobné otázky môžete dostať odpovede na sebapoznávacom kurze Aby stopy detstva neviedli do slepej uličky... Spoločne s kolegynkou Andreou Nagyovou, psychologičkou pre deti , autorkou troch kníh o práci s emóciami detí sa na Vás skutočne veľmi tešíme! Andrejka bude na kurze v roli ombudsmanky detí a ja v roli ombudsmanky pre párový vzťah, keďže mám vyše tridsaťročnú prax práve s pármi.

Pokračujeme v predstavení 

Som detská psychologička a autorka troch kníh pre deti – Andrea Nagyová. Častokrát počúvam o tom, aké bolo detstvo voľakedy úžasné, šťastné, bez mobilov a sociálnych sietí, bez virtuálneho sveta, proste také „ozajstne prežívané“. Každá doba má bez pochyby svoje výhody aj nevýhody. Dokonca už Sokrates vyslovil kritickú myšlienku, že dnešné deti sú nevychované, neposlúchajú svojich rodičov a sú drzé k učiteľom. Každá doba vníma tých mladých, že sú iní ako boli oni. Nepochybne to pravda je, veď každá generácia vyrastala v inej dobe a za iných okolností. Dôležité je však vedieť, že snahou každého rodiča, je dať deťom to najlepšie. Odovzdať však vedia len to, čo sami dostávali. Zamýšľali ste sa nad tým, na akých princípoch sa zakladala výchova vo vašej rodine? Bola to výchova založená na strachu alebo ste vyrastali v rodine, kde bola ocenená len „dokonalosť“? Čo vám to prinieslo do života? A čo sa  potrebujete naučiť v dospelom živote, lebo v detstve na to nebol priestor? Ako často bol rodič „prítomný“ a čo to vlastne znamená? Čo ste sa naučili v rodine o emóciách, napr. o hneve? Pomáha vám váš hnev alebo sa ho desíte? A čo hnev partnera či vášho dieťaťa? Rozumiete mu? A viete „správne“ reagovať, keď napr. vaše dieťa zúri ? Akú skúsenosť z raných vzťahov si nesiete ako vzorec do vašich ďalších vzťahov? Dá sa to z týchto vzorcov vymaniť? Ako to robiť inak?

            Chceli by ste poznať odpovede na tieto otázky? Pokiaľ máte chuť a záujem nazrieť pod pomyselnú „pokrievku“ svojho detstva, radi vás uvítame na našich kurzoch.

Informácie o kurze :

Kurz ponúkame v dvoch verziách: buď tri podvečerné trojhodinové stretnutia(s týždňovým intervalom) alebo jeden celodenný sobotňajší kurz.

Cena za trojhodinové stretnutie (od 17h do 20h)je od januára 2020 30eur, cena pre partnerov je 50eur/stretnutie.

Cena jednodňového kurzu je 80eur/osoba, cena pre pár je 150eur/kurz.

V marci ponúkame podvečernú verziu - 24.3.,31.3.,7.4. 2020 od 17,00 hod. do 20,00 hod v Materskej škole, P.Blahu, v Nových Zámkoch. Poďme spolu dobrodružne bádať to, o čom sme zatiaľ len tušili! Tešíme sa na Vás!