NOVINKY

TRÉNINGY PRE VEREJNOSŤ

Čo nás v škole nenaučili o komunikácii so sebou a s inými

zvýšte si úroveň sebapoznania a osvojte si zručnosti, podporujúce konštruktívnu komunikáciu

Lepší stres v hrsti ako hrča v žalúdku

zvýšte si úroveň sebapoznania v oblasti identifikácie vlastných vkladov v záťažových situáciách a vedomte si svoj potenciál zvládania náročných situácií

Aj dobrí ľudia sa hnevajú...

zvýšite si úroveň sebapoznania v oblasti mechanizmov vzniku , priebehu a dôsledkov hnevu a naučte sa efektívnejšie formy vyjadrenia hnevu