VZDELÁVANIE

METODIKA VZDELÁVANIA

JEDNOZNAČNE preferujem interaktívne formy práce so skupinou:

 • aktívne sociálne učenie (zážitok na sebe)
 • modelové situácie, následný videorozbor. Videoanalýza je zameraná na pozitívnu diagnostiku a korekciu niektorých menej efektívnych spôsobov správania. Dôraz je na proaktivitu účastníkov a aktívne follow up (osobnostný a profesijný rast)
 • rozbor prípadových štúdií
 • skupinová práca pri jednotlivých tematických okruhoch
 • skupinové diskusie
 • feed back

Ku každému tréningu vypracúvam pracovné sylaby, pracovný zošit.

Veľkosť pracovnej skupiny: min.:8, max..:13

Vlastné technické vybavenie:

 • flip chart
 • videokamera a farebný stereo televízny prijímač
 • notebook
 • dataprojektor
 • vlastný automobil