ZAČNITE TERAZ

MÝTY O ROZVODOCH

 1. Druhé manželstvá sú vždy lepšie ako prvé, pretože do druhých manželstiev vstupujú skúsenejší ľudia, takí, čo vedia, čo chcú.
 2. Keď to v manželstve neklape, rozvediem sa a nájdem si niekoho lepšieho.
 3. Pre deti nie je rozvod nič neobyčajné ani nezvyčajné. Veď v každej triede je plno ich rovesníkov z rozvedených manželstiev.
 4. Je lepšie, keď sa rodičia rozvedú, než by mali svoje deti vystavovať konfliktom.
 5. Keď sa rozvodové spory „prejdú“, pre deti to zlé končí a vlastne je všetko v poriadku.
 6. Ten, kto ma má rád, musí mať zákonite rád aj moje deti.
 7. Rozvody patria k manželstvu podobne ako umieranie a smrť k životu.
 8. Rozvod razom vyrieši problémy nespokojných manželov.
 9. Rozvodom moje slnko zašlo. Končí môj spokojný život. Už nikdy nebudem mať radosť zo života.
 10. Ľudia ma odsúdia. Rozvedený je len pol človekom.
 11. Bez lásky sa nedá žiť.