ZAČNITE TERAZ

ROZVODOVÝ POTENCIÁL MANŽELSTVA

Kedy je rozvod vysoko pravdepodobný:

 • Jeden z manželov už podal žiadosť o rozvod
 • Obaja manželia majú mimomanželský vzťah
 • Obaja manželia majú konkrétne predstavy o rozvode, vrátane právnych krokov
 • Obaja uvažujú o rozvode i v období relatívneho pokoja
 • Obaja označujú svoj postoj k partnerovi ako ľahostajný, nezáujem
 • Žena má dlhodobý mimomanželský vzťah
 • Žena má jasné a konkrétne predstavy o rozvode
 • Sex v manželstve chýba už dlhšie ako 6 mesiacov
 • Partneri už bývajú v oddelených bytoch
 • U ženy je dotyková averzia voči manželovi
 • Muž má konkrétne predstavy o rozvode, vrátane právnych krokov
 • U muža je dotyková averzia voči manželke
 • Jeden z partnerov už kontaktoval advokáta v súvislosti s rozvodom

Stredne významné znaky rozvodového potenciálu:

 • Obaja rodičia majú oddelené kontakty s deťmi. Žiadna aktivita neprebieha spoločne
 • Priamy kontakt medzi partnermi končí hádkou
 • Žena prestala variť, prať pre muža
 • Obaja manželia hodnotia kvalitu manželstva odlišne, protikladne
 • Obaja už oboznámili svojich rodičov, priateľov so svojimi manželskými problémami