ZAČNITE TERAZ

LEPŠÍ STRES V HRSTI AKO HRČA V ŽALÚDKU

Cieľ stretnutia:

  • Zvýšiť úroveň sebapoznania v oblasti identifikácie vlastných vkladov v záťažových situáciách
  • Uvedomiť si svoj potenciál zvládania náročných situácií
  • Nájsť nové  zdroje energie k prekonávaniu stresových situácií

Program:

  1. Naše detstvo a naša vlastná podmienenosť k stresu
  2. Čo všetko stres spúšťa - živé i neživé stresory v našom živote
  3. Emócie = naši pomocníci
  4. Nádrž vlastnej energie – ako je plná?
  5. Prvá pomoc pri strese a iné stratégie jeho zvládania
  6. Vyhodnotenie

Dĺžka stretnutia:

8 hodín

Lektorské zabezpečenie:

PhDr. Zuzana Kurucová

Cena workshopu:

65,- € osoba