ZAČNITE TERAZ

ČO NÁS V ŠKOLE NENAUČILI O KOMUNIKÁCII SO SEBOU A S INÝMI

Cieľ stretnutia:

  • zvýšiť úroveň sebapoznania
  • osvojiť si zručnosti, podporujúce konštruktívnu komunikáciu

Program:

  1. Sebapoznanie cez geometriu
  2. Kedy a kde sa rodí sebaobraz a jeho vplyv na komunikáciu
  3. Čo majú spoločné kozmonauti, emočné odtlačky a komunikácia?
  4. Ja a Ty formy komunikácie
  5. Čo je za kulisami našich emócií
  6. Počúvať ešte neznamená vypočuť –  tak ako to robiť?
  7. Úvodné minimum do sveta riešenia konfliktov
  8. Vyhodnotenie

Dĺžka stretnutia:

8 hodín

Lektorské zabezpečenie:

PhDr. Zuzana Kurucová

Cena workshopu:

65,- € osoba